Üzleti hírszerzés és elhárítás

Szerző: Dr. Szövényi György, Rohánszky Mihály
Kiadó: Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Budapesti Szervezete gondozásában az AduPrint Kiadó és Nyomda Kft.
ISBN: 978-963-89218-3-3

A Magánnyomozói Módszertani Füzetek sorozat legújabb kiadványa, olyan területről nyújt alapos ismeretet, mely köznapi értelemben kockázatos és izgalmas, szakmai értelemben szükség és indokolt tevékenység.
Napjainkban a technikai eszközök, felszerelések rohamos fejlődése közben a szerző „állj”-t parancsol, és oszt meg, olyan ismeretanyagot az e területen szerzett tapasztalatairól, hétköznapi nyelvezet használatával, mely nem csupán a szakma képviselőinek, de minden olvasó számára izgalmas, érdekfeszítő.

A sorozat jelen példánya, eleddig, egyedül állóan, a képi megjelenítésekkel, még inkább gondolatébresztővé teszi a tartalmat. Tovább gondolkodásra sarkall, a megoldások lehetőségeit előre vetítve, kombinációk kidolgozására ösztönöz a várható eredmények elérése érdekében.

A felhasználók felé - az alapismertetek érthető közreadásával –a hatékony magánnyomozói ismereteket kódolja. Ma már ezen eszközök alkalmazása felderítése, alapismeretként kell, hogy a szakmájukat gyakorló magánnyomozók repertoárjába tartozzék.
Számos a témát érintő kérdésre kaphat választ az olvasó, a saját, illetve a megbízói oldal, technikai védelme érdekében teendő feladatok végrehajtásáról.

Bár a rohamos technikai fejlődés következményeként, 2-3 évente, a jelenlegi technikai fejlettségi fokot meghaladó új eszközök kerülnek a piacra, azaz felhasználásra, azonban a cél, az elv, az operatív jellegű információk megszerzése, az elvégzendő megbízások érdemi, sikeres befejezésére, változatlan marad.A kiadványban szereplő, fényképek, képi ábrázolás segítséget nyújt az eszközök eredményes felismerésére, felkutatására, de egyidejűleg feladatot is ad, a szakmát gyakorló magánnyomozónak, az ez irányú technikai fejlődés nyomon követésére.

A szerző több évtizedes szakmai tapasztalatát osztja meg az olvasóval úgy, hogy olvasás közben felmerült kérdésekre is kielégítő választ ad. A bemutatott eszközök működésének ismerete, ma már a magánnyomozói tevékenységet végzők számára, szakmai alapkövetelmény. Ezen alapismeret hozzáféréséhez, maradéktalanul eleget tesz a kiadvány. Precízen helyre tesz ismereteket és rohanó világunkban” megállj”-t int, gondolkodásra, kreativitásunk használatára ösztönöz.

Több alkalommal volt szerencsém a szerző, Rohánszky Mihály barátom előadásait e témakörben meghallgatni, s a hallgatóság szakmai érdeklődését, aktivitását látva, hiánypótló értekezésnek, közérthető, de magas színvonalú feldolgozásnak, minősíthető a kiadvány tartalma.

Napjainkban a gazdasági élet területén, az ismertetett technikai eszközök alkalmazásával reálisan számolni kell. Felkutatásuk lehetősége, egy játszma kezdete is lehet, de azonnali döntésre is ösztönözheti azokat, kiknek titkait ily módon akarták megtudni.

A nyilvánvalóan - a teljesség igénye nélkül – alapos mélységi ismeretekkel bíró kiadvány a szakma olyan területét érinti, melyet köznapi értelemben misztifikáltnak tekintenek, azonban ma már reálisan számolni kell a magánnyomozói tevékenység végzése során, hogy a téma „szembe jön” velünk, annak kezelése a kiadvány tartalma segítségével, eredményes feladatmegoldássá egyszerűsödhet.

Tisztelettel ajánlom tehát, barátom Rohánszky Mihály összegzését, a kedves olvasó számára, mint érdekfeszítő olvasmányt, valamint a magánnyomozói szakmát gyakorlók számára, mint alapismeretet, annak reményében, hogy a eredményes munkájukhoz megfelelő, iránymutatást, segítséget nyújt.

BettingY.com bonuses Mobile Sky Bet app.