A magánnyomozás jogi pillérei

Szerző: dr. Szövényi György
Kiadó: Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Budapesti Szervezete gondozásában az AduPrint Kiadó és Nyomda Kft.
ISBN: 978-963-89218-1-9

A szerző figyelemre méltó, egyben rendhagyó alapossággal és elemző készséggel, a kodifikáció aktuális változásait az utolsó pillanatig követve, egyben közérthető nyelven megírt műve arra törekszik, hogy a jogban, és a jog gyakorlásában is járatlan személy, vállalkozás képes legyen eligazodni a jogi szabályozás útvesztőiben, de képessé váljon arra is, hogy áthidalja/áthidalhassa az üzletszerű információgyűjtés gyakorlása rögös útjain elő-előbukkanó megannyi akadályt.

BettingY.com bonuses Mobile Sky Bet app.