A Szövetség célja

A Szövetség célja a Magyarországon működő magyar és EU tagállamokbeli magánnyomozók szakmai érdekképviselete, érdekvédelme, az őket érintő közgazdasági, pénzügyi, jogi és szakmai kérdésekben való állásfoglalás kialakítása, valamint annak érvényesítése. Céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával, a Magyar Detektív Szövetséggel, valamint a Nemzetközi Detektív Szövetséggel (IKD).

A magánnyomozók egymás közötti információs rendszerének kidolgozása, működtetése és szakmai segítség nyújtása.

A magánnyomozói szakma fejlődésének szolgálata, a tudományos eredmények gyakorlatban való alkalmazásának segítése.

Megfelelő fórum biztosítása a Szövetség tagjai részére, ismereteik bővítésére, kutatásaik segítésére, szakmai eredményeik terjesztésére, publikálására, szakmai színvonaluk emelésére, további érdekeik védelmére, érvényesítésére.

BettingY.com bonuses Mobile Sky Bet app.